Nedsenkbare pumper

Velg et produkt
<% ' String fuer Title-Tag strProdNum = "" strWebUrl = "http://www.homeofgarden.de" strPageUrl = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/80_1129.htm?prod_id=prod_1129" If strProdNum <> "" Then Dim objSrvHTTP, objXMLDocument, strPathToXML, strWebUrl Set objSrvHTTP = Server.CreateObject ("Msxml2.ServerXMLHTTP.3.0") 'Set objSrvHTTP = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") Set objXMLDocument = Server.CreateObject ("Msxml2.DOMDocument.3.0") objXMLDocument.async= false objXMLDocument.validateOnParse = False objXMLDocument.resolveExternals = False strPathToXML = "http://www.alko-garten.de/files/alko_products.xml" objSrvHTTP.open "GET", strPathToXML, false objSrvHTTP.send () xmlText = objSrvHTTP.ResponseText 'Response.write(xmlText) If not objXMLDocument.LoadXml(xmlText) Then Else Response.ContentType = "text/html" Set objProductList = objXMLDocument.getElementsByTagName("Product") For i=0 To (objProductList.length - 1) If (objProductList.item(i).childNodes(0).text = "") Then strWebUrl = objProductList.item(i).childNodes(1).text Exit For End If Next Set objProductList = Nothing End If Set objSrvHTTP = Nothing %> <% If "" = "" Then %> <% End If %> <% End If %>
Den kraftigere pumpen. Ideel for samtidig vanning med flere tilkoblingsapparater.
Teknisk Data TDS 1201/4
Effekt 1.200 W
Maks. løftehøyde 44 m
Maks. transportvolum 6.300 l/h
Løpehjul 4
Pumpeutgang Ø 1"
Kabellengde 10 m
Vekt ca. 9,3 kg
Art.-Nr. 112 350
EAN 400 371 803 4455
Veil. utpris inkl. moms 2.100,00 NOK
Alle priser er veiledende utsalgspriser inkl. moms. Det tas forbehold om eventuelle tilbudspriser. Produktsortiment og spesifikasjoner kan gis fra land til land. Vi forbeholder oss retten til endringer med henblikk på den tekniske utviklingen. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.